Ticari Bilanço Karı Büyüklüğüne Göre Dereceye Giren Oda Üyeleri

  • Merkez Gerçek Kişi    ilk 3
  • Merkez Tüzel Kişi       ilk 3
  • Temsilcilikler              (gerçek ve tüzel kişi birincileri)

DEĞERLENDİRME

  1. 2019 yılı verileri üzerinden Oda kayıtları esas alınarak belirlenecektir.
  2. Gelir ve kurumlar vergisinde merkezde ilk 3, Temsilciliklerimizde kayıtlı üyelerimizden de birinci sırada yer alanlar ödüllendirilecektir.
  3. Firmanın Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na törenin yapılacağı takvim yılından önceki yıllara ait aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.

ÖDÜLLERİN VERİLMESİ

Ödül almaya hak kazanan başvuru sahipleri, 3 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecek olan törenle kamuoyuna açıklanır ve kendilerine sembol ödülleri takdim edilir.

Pandemi koşulları nedeniyle tören tarihi ve şekli değişiklik gösterebilir.