Ticari Bilanço Karı Büyüklüğüne Göre Dereceye Giren Oda Üyeleri

DEĞERLENDİRME

  1. 2018 yılı verileri üzerinden Oda kayıtları esas alınarak belirlenecektir.
  2. Gelir ve kurumlar vergisinde merkezde ilk 3, Temsilciliklerimizde kayıtlı üyelerimizden de birinci sırada yer alanlar ödüllendirilecektir.
  3. Firmanın Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na törenin yapılacağı takvim yılından önceki yıllara ait aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.

ÖDÜLLERİN VERİLMESİ

Ödül almaya hak kazanan başvuru sahipleri 3 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek olan törende, merkezi yönetimin, bakanlıkların, yerel yönetimlerin, iş dünyasının, sektör örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla, kamuoyuna açıklanır ve kendilerine sembol ödülleri takdim edilir.