Ticari Bilanço Karı Büyüklüğüne Göre Dereceye Giren Oda Üyeleri

  • Merkez Gerçek Kişi    ilk 3
  • Merkez Tüzel Kişi       ilk 3
  • İlçeler              (gerçek ve tüzel kişi birincileri)

DEĞERLENDİRME

  1. 2020 yılı verileri üzerinden Oda kayıtları esas alınarak belirlenecektir.
  2. Gelir ve kurumlar vergisinde merkezde ilk 3, Odamıza bağlı ilçelerimizde kayıtlı üyelerimizden de birinci sırada yer alanlar ödüllendirilecektir.
  3. Ödülün verileceği yıl itibariyle Oda üyeliği faal olanlar ödüllendirilecektir.
  4. Firmanın Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na törenin yapılacağı takvim yılından önceki yıllara ait aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.

ÖDÜLLERİN VERİLMESİ

Ödül almaya hak kazanan başvuru sahipleri, 3 Nisan 2022 tarihinde düzenlenecek olan törenle kamuoyuna açıklanır ve kendilerine sembol ödülleri takdim edilir.

Pandemi koşulları nedeniyle tören tarihi ve şekli değişiklik gösterebilir.