KOK-B

BAŞVURU SAHİBİ

ADAY GÖSTEREN

ADAY GÖSTERİLEN

(Lütfen 100 kelimeyi aşmadan ve anlaşılır biçimde ifade ediniz.)

(Lütfen 1000 kelimeyi aşmadan ve anlaşılır biçimde ifade ediniz.)

(Lütfen 1500 kelimeyi aşmadan ve anlaşılır biçimde ifade ediniz.)

(Çalışmaya ait patent/faydalı model var ise lütfen bu bölümde belirtiniz.)

(Çalışmanın tanıtımı açısından vermek istediğiniz ilave bilgiler varsa, lütfen aşağıda kısaca belirtiniz.)

Çalışma görsellerinin yüksek çözünürlükte, jpg, jpeg, mp4, pdf veya mpeg olarak başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.