KENT ÖDÜLLERİ

KATILIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

 1. Başvuru konusu proje/fikir veya çalışmalardan 2019 yılı ve sonrasında hayata geçirilmiş olanlar değerlendirmeye alınacaktır.
 2. Türk vatandaşı ve/veya yabancı uyruklu kişi, kurum başvuruda bulunabilir veya bir başkası tarafından aday gösterilebilir.
 3. Başvurularda Oda üyeliği koşulu aranmaz.
 4. Katılımcı aynı kategoride en fazla bir başvuru, farklı kategorilerde ise birden fazla başvuru yapabilir.
 5. Başvuru yapılacak konuya ilişkin çalışmanın hayata geçirilmiş olması gerekmektedir.
 6. Her bir kategoride birinci sırada yer alanlar ödüllendirilecektir.
 7. ATSO’da görev yapan Oda organları ile personeli veya birinci derecede yakınları başvuru yapamazlar.
 8. ATSO’nun tek başına kurucusu olduğu kurum ve kuruluşları başvuru yapamazlar.
 9. Başvuru sahibi, önceki KÖK ödüllerinde başvuru yaptığı çalışmasıyla başvuru yapamaz.

BAŞVURU YÖNTEMİ VE KRİTERLERİ

 1. Başvurular online form aracılıyla alınacaktır.
 2. Başvuru sahipleri tarafından online başvuru formundaki tüm bilgiler doldurulacaktır.
 3. Forma ek olabilecek belge niteliği taşıyan fotoğraf ve video olması durumunda, “başvuru adı” ile aynı isimle kaydedilmiş şekilde info@kenteonemkatanlar.org adresine iletilecektir.
 4. Fotoğraflar JPG, videolar MP4 formatında düzenlenerek gönderilecektir. (e-posta ile gönderim sınırlarını aşan görseller ve başvuru ile ilgili sorular için 0242 314 37 46 numaralı telefondan ve edaskaya@atso.org.tr  e-posta adresinden bilgi alınabilir.)
 5. Son başvuru tarihi 25 Şubat 2022 Cuma günü, saat 17.30‘dur.

Başvuru Formu

DEĞERLENDİRME

Ön Değerlendirme ve Değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecektir:

Birinci Aşama: Danışma Kurulu Ön Değerlendirme

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi, ATSO Genel Sekreteri, ATSO Danışmanı, ATSO Kültür Sanat Vakfı Temsilcisinden oluşan “Danışma Kurulu”, tüm başvuruları inceleyerek bir ön değerlendirme yapar.

Ön Danışma Kurulu, değerlendirme toplantısında, başvuru kategorisinde tereddüt yaşanması halinde başvuru sahibinden bilgi alınarak başvurunun diğer kategorilerden birisinde değerlendirilmesine karar verebilir. Bu tür durumlarda başvuru sahibi bilgilendirilerek karar verilen kategorideki Seçici Kurul listesine dahil edilmesi sağlanır.

İkinci Aşama: Seçici Kurul Değerlendirme

ATSO Yönetim Kurulundan bir üye ve belirlenen ödül kategorilerine uygun olacak şekilde dallarında uzman profesyoneller ve/veya akademisyenlerden oluşan Seçici Kurul, ön değerlendirmeden geçen başvuruların değerlendirmesini yapar. Ödül almaya değer bulunanları belirleyerek ATSO Yönetim Kuruluna sunar.

Her kategorinin Seçici Kurulu, değerlendirdiği kategoride uygun gördüğü takdirde, ATSO Yönetim Kuruluna Özel Ödül verilmesini önerebilir.

Değerlendirmeler yapılırken başvuruya konu çalışmanın teknik özellikleri yanında, tüm başvurularda “toplumsal fayda/hedef kitle faydası, süreçlerinin tamamlanmış olması, özgünlük ve yenilikçilik içermesi, oluşturulan etki” ortak kriterler olarak değerlendirilecektir.

Değerlendirme aşamasında başvuru sahiplerinden sunum yapmaları istenebilir.

Seçici Kurul uygun değerlendirme kriterine haiz, yeterliliği yüksek başvuru bulunmaması halinde ilgili kategoride ödül vermemeyi kararlaştırabilir.

ÖDÜLLERİN VERİLMESİ

Ödül almaya hak kazanan başvuru sahipleri, 3 Nisan 2022 tarihinde düzenlenecek olan törenle kamuoyuna açıklanır ve kendilerine sembol ödülleri takdim edilir.

Pandemi koşulları nedeniyle tören tarihi ve şekli değişiklik gösterebilir.

İletişim için:

Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü

Ece Daşkaya: 0242 314 37 46, edaskaya@atso.org.tr

ATSO KÖK Ödülleri 2022 Kılavuzu için tıklayınız…