KENT ÖDÜLLERİ

KATILIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

 1. Başvuru konusu proje/fikir veya çalışmalardan 2017 yılı ve sonrasında hayata geçirilmiş olanlar değerlendirmeye alınacaktır.
 2. Türk vatandaşı ve/veya yabancı uyruklu kişi, kurum başvuruda bulunabilir veya bir başkası tarafından aday gösterilebilir.
 3. Başvurularda Oda üyeliği koşulu aranmaz.
 4. Katılımcı aynı kategoride en fazla bir başvuru, farklı kategorilerde ise birden fazla başvuru yapabilir.
 5. Başvuru yapılacak konuya ilişkin çalışmanın hayata geçirilmiş olması gerekmektedir.
 6. Her bir kategoride birinci sırada yer alanlar ödüllendirilecektir.
 7. ATSO’da görev yapan Oda organları ile personeli veya birinci derecede yakınları başvuru yapamazlar.
 8. ATSO’nun tek başına kurucusu olduğu kurum ve kuruluşları başvuru yapamazlar.

BAŞVURU YÖNTEMİ VE KRİTERLERİ

 1. Başvurular kenteonemkatanlar.org sayfasında yer alan online form aracılıyla alınacaktır.
 2. Başvuru sahipleri tarafından online başvuru formundaki tüm bilgiler doldurulacaktır.
 3. Forma ek olabilecek belge niteliği taşıyan fotoğraf ve video olması durumunda, “başvuru adı” ile aynı isimle kaydedilmiş şekilde info@kenteonemkatanlar.org adresine iletilecektir.
 4. Fotoğraflar JPG, videolar MP4 formatında düzenlenerek gönderilecektir. (e-posta ile gönderim sınırlarını aşan görseller ve başvuru ile ilgili sorular için 0242 314 37 46 numaralı telefondan ve edaskaya@atso.org.tr e-posta adresinden bilgi alınabilir.)
 5. Son başvuru tarihi 14 Şubat 2020 Cuma günü, saat 17.30

DEĞERLENDİRME

Ön Değerlendirme ve Değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecektir:

Birinci Aşama: Danışma Kurulu Ön Değerlendirme

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi, ATSO Genel Sekreteri, ATSO Danışmanı, ATSO Kültür Sanat Vakfı Temsilcisi ile ATSO Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği kategori temsilcisi (iş dünyası, STK’lar, üniversiteler, kamu kuruluşları ve ilgili meslek kuruluşları) olmak üzere 5 kişiden oluşan “Danışma Kurulu” tüm başvuruları inceleyerek bir ön değerlendirme yapar.

Kategori temsilcileri başvuruya esas kategorinin değerlendirilmesi aşamasında görev alırlar.

İkinci Aşama: Seçici Kurul Değerlendirme

ATSO Yönetim Kurulundan bir üye ve belirlenen ödül kategorilerine uygun olacak şekilde dallarında uzman profesyoneller ve/veya akademisyenlerden oluşan Seçici Kurul, ön değerlendirmeye giren başvuruların değerlendirmesini yapar. Ödül almaya değer bulunanları belirleyerek ATSO Yönetim Kuruluna sunar.

Seçici Kurul,  uygun gördüğü takdirde Özel Ödül verebilir.

Değerlendirmeler yapılırken başvuruya konu çalışmanın teknik özellikleri yanında, tüm başvurularda “toplumsal fayda/hedef kitle faydası, süreçlerinin tamamlanmış olması, özgünlük ve yenilikçilik içermesi, oluşturulan etki” ortak kriterler olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme aşamasında başvuru sahiplerinden sunum yapmaları istenebilir.

Seçici Kurul uygun değerlendirme kriterine haiz, yeterliliği yüksek başvuru bulunmaması halinde ilgili kategoride ödül vermemeyi kararlaştırabilir.

ÖDÜLLERİN VERİLMESİ

Ödül almaya hak kazanan başvuru sahipleri 3 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek olan törende, merkezi yönetimin, bakanlıkların, yerel yönetimlerin, iş dünyasının, sektör örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla, kamuoyuna açıklanır ve kendilerine sembol ödülleri takdim edilir.