DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

KATILIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

 1. Her bir alt kategoride ilk 3 sırada yer alan üyelerimiz ödüllendirilecektir.
 2. Firmanın Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na törenin yapılacağı takvim yılından önceki yıllara ait aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 3. 4.000.000 (dört milyon) ABD $’ı ve üzerindeki beyanlar değerlendirmeye alınacaktır.
 4. 2018 yılı içerisinde kazandırılan döviz miktarının mutlaka ABD $’ı olarak belirtilmesi, banka beyan yazılarının imzalı asıllarının teslim edilmesi gerekmektedir. (Ek-Banka Beyan Yazısı Örneği)
 5. Döviz kazandırıcı hizmetler-ihracat kategorisi, genel ürünler ve tarımsal ürünleri de kapsayacaktır.
 6. Döviz kazandırıcı hizmetler-tarım kategorisi, yaş sebze ve meyve ihracatının yanında, tohum ve fidecilik sektörlerini de kapsayacaktır.
 7. Döviz kazandırıcı hizmetler-ihracat kategorisinde firmaların “tax free” yoluyla gerçekleştirdiği hizmet değerlendirmeye alınacaktır.
 8. Beyanların, firma üst yazısı olacak şekilde temsile yetkili kişi tarafından (Genel Müdür-İşletme Müdürü ve/veya Mali Koordinatör/Muhasebe Müdürü) imza edilerek gönderilmesi zorunludur. (Ek-Firma Bilgi Formu Örneği)
 9. Döviz kazandırıcı hizmetler kategorisinde beyanların doğruluğundan üyelerimiz sorumlu olacaktır.
 10. Tüm kategoriler için ilk 5’e girenlere sertifika verilecektir.

 BAŞVURU YÖNTEMİ

 1. Başvurular aşağıda bilgileri verilen Odamızın ilgili birimlerine bizzat yapılacaktır.
 2. Ekli formlar ve istenen dokümanlar eksiksiz olarak teslim edilecektir.
 3. Son başvuru tarihi 14 Şubat 2020 Cuma günü, saat 17.30

 

İletişim ve Teslim için;

Konaklama Tesisleri ve Seyahat Acenteleri
Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü
Ece Daşkaya: 0242 314 37 46, edaskaya@atso.org.tr

İhracat – Genel ve Tarım İhracatı
Belgelendirme Müdürlüğü
Seyhan Koç: 0242 314 38 20, skoc@atso.org.tr

 

Banka Beyan Yazısı Örneği için tıklayınız.
Firma Bilgi Formu için tıklayınız.

 ÖDÜLLERİN VERİLMESİ

Ödül almaya hak kazanan başvuru sahipleri 3 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek olan törende, merkezi yönetimin, bakanlıkların, yerel yönetimlerin, iş dünyasının, sektör örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla, kamuoyuna açıklanır ve kendilerine sembol ödülleri takdim edilir.