DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

KATILIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

 1. Her bir alt kategoride ilk 3 sırada yer alan Oda üyeleri ödüllendirilecektir.
 2. Firma, 2021 yılında elde ettiği yurtdışı kaynaklı ihracat döviz miktarlarını beyan ederek başvuru yapacaktır.
 3. Kazandırılan döviz miktarı ortalaması ABD $’ı olarak beyan edilecektir.
 4. Hizmet İhracatında, 1.000.000 (bir milyon) ABD $’ı ve üzerindeki, diğer kategorilerde ise 4.000.000 (dört milyon) ABD $’ı ve üzerindeki beyanlar değerlendirmeye alınacaktır.
 5. Firmalar, banka veya Yeminli Mali Müşavir Raporu veya bağlı bulundukları İhracatçı Birlikleri beyan yazılarıyla başvuru yapabileceklerdir.
 6. Yeminli Mali Müşavir Raporlarında döviz kaynağının yurtdışı kaynaklı olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Belirtilmemesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Tarım ihracatı; yaş sebze ve meyve, süs bitkileri ve mamulleri ile tohum ve fidecilik sektörlerini kapsayacaktır.
 8. Hizmet ihracatı; konaklama tesisleri ve seyahat acenteleri dışındaki hizmet sektörlerini kapsayacaktır.
 9. İhracat-genel; 7. ve 8. maddelerde belirtilenlerin dışında kalan tüm sektörleri kapsayacaktır.
 10. Firmaların “tax free” yoluyla gerçekleştirdiği hizmetler değerlendirmeye alınacaktır.
 11. Beyanların doğruluğundan üyelerimiz sorumlu olacaktır.
 12. Ödülün verileceği yıl itibariyle Oda üyeliği faal olanlar ödüllendirilecektir.
 13. Firmanın Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na törenin yapılacağı takvim yılından önceki yıllara ait aidat borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 14. Tüm kategoriler için ilk 5’e girenlere sertifika verilecektir.

 BAŞVURU YÖNTEMİ

 1. Başvurular, buradaki online form üzerinden alınacaktır.
 2. Beyan yazısı örneği online başvuru panelinde yer almakta olup, yazılar örnekteki bilgileri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
 3. Beyan yazıları taranmış olarak online başvuru formunun ilgili alanına yüklenecektir.
 4. ATSO, başvuruların incelenmesi sürecinde gerekli gördüğü durumlarda online başvuru belge ve dokümanlarının asıllarını isteyebilecektir.
 5. Son başvuru tarihi, 25 Şubat 2022 Cuma günü, saat 17.30‘dur.

İletişim için;

Konaklama Tesisleri , Seyahat Acenteleri ve Hizmet İhracatı
Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü
Ece Daşkaya: 0242 314 37 46, edaskaya@atso.org.tr

İhracat – Genel ve Tarım İhracatı
Belgelendirme Müdürlüğü
Seyhan Koç: 0242 314 38 20, skoc@atso.org.tr

Başvuru Formu

ÖDÜLLERİN VERİLMESİ

Ödül almaya hak kazanan başvuru sahipleri, 3 Nisan 2022 tarihinde düzenlenecek olan törenle kamuoyuna açıklanır ve kendilerine sembol ödülleri takdim edilir.

Pandemi koşulları nedeniyle tören tarihi ve şekli değişiklik gösterebilir.

ATSO KÖK Ödülleri 2022 Kılavuzu için tıklayınız…