Döviz Kazandırıcı Hizmetler Başvurusu

Bu formu ATSO KÖK Ödülleri 2022 Kılavuz hükümleri doğrultusunda doldurunuz. Kılavuz için tıklayınız.

Odada kayıtlı unvan

Beyan Bilgileri

ABD $

ABD $

Beyan edilen tutarla ilgili beyan yazılarınızı yükleyiniz.

Beyan yazısı örneği için tıklayınız.

Notlar:
  • Beyan yazısı örneğine uygun düzenlenmemiş yazılar kabul edilmeyecektir.
  • ATSO, başvuruların incelenmesi sürecinde gerekli gördüğü durumlarda online başvuru belge ve dokümanlarının asıllarını isteyebilecektir.

Başvuru Yapan Yetkili Bilgileri