Diğer Kategoriler

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi Sıralamasına Giren Antalya Firmaları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanması halinde, listelerde yer alan Antalya firmaları ödüllendirilecektir.

Türkiye’nin İlk ve İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Antalya Firmaları

İstanbul Sanayi Odası’nın 2020 yılı araştırması sonucunda açıklanan listelerde yer alan Antalya firmaları ödüllendirilecektir.

Faal En Eski 3 Gerçek ve 3 Tüzel Kişi Oda Üyeleri

Faal en eski üyelerimiz Odamız kayıtları esas alınarak belirlenecek olup, daha önce ödül almamış olanlar ödüllendirilecektir.

10 Yıl ve Üzeri Görev Yapan Oda Meclisi Üyeleri

Odamız kayıtları esas alınarak belirlenecek olup, daha önce ödül almamış olanlar ödüllendirilecektir.

 

ÖDÜLLERİN VERİLMESİ

Ödül almaya hak kazanan başvuru sahipleri, 3 Nisan 2022 tarihinde düzenlenecek olan törenle kamuoyuna açıklanır ve kendilerine sembol ödülleri takdim edilir.

Pandemi koşulları nedeniyle tören tarihi ve şekli değişiklik gösterebilir.