Diğer Kategoriler

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi Sıralamasına Giren Antalya Firmaları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2018 yılında açıkladığı listelerde yer alan Antalya firmaları ödüllendirilecektir.

Türkiye’nin İlk ve İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Antalya Firmaları

İstanbul Sanayi Odası’nın 2018 yılı araştırması sonucunda açıklanan listelerde yer alan Antalya firmaları ödüllendirilecektir.

Faal En Eski 3 Gerçek ve 3 Tüzel Kişi Oda Üyeleri

Faal en eski üyelerimiz Odamız kayıtları esas alınarak belirlenecek olup, daha önce ödül almamış olanlar ödüllendirilecektir.

10 Yıl ve Üzeri Görev Yapan Oda Meclisi Üyeleri

Odamız kayıtları esas alınarak belirlenecek olup, daha önce ödül almamış olanlar ödüllendirilecektir.

 

ÖDÜLLERİN VERİLMESİ

Ödül almaya hak kazanan başvuru sahipleri 3 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek olan törende, merkezi yönetimin, bakanlıkların, yerel yönetimlerin, iş dünyasının, sektör örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla, kamuoyuna açıklanır ve kendilerine sembol ödülleri takdim edilir.