Ödül Takvimi

20 Ocak – 25 Şubat 2022 : Başvuruların Alınması
28 Şubat – 7 Mart 2022 : Ön Değerlendirme
10 Mart – 25 Mart 2022 : Seçici Kurul Nihai Değerlendirme
1 Nisan 2022 : Ödül Sahiplerinin Açıklanması

KENT ÖDÜLLERİ

İnovasyon Ödülü

Antalya’da inovasyon/yenilik kültürünün gelişmesini, Antalya ekonomisine yeni ürün, yeni üretim ve hizmet alanlarının kazandırılmasını, araştırma-geliştirmeye dayanan yüksek katma değerli üretimi, beşeri sermayenin ve fikri mülkiyet haklarının gelişmesini teşvik eden çalışmalar değerlendirilecektir.

Dijital Dönüşüm Ödülü

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar doğrultusunda, organizasyonların daha etkin, verimli hizmet vermek ve faydalanıcı memnuniyeti sağlamak üzere insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirdiği bütüncül çalışmalar değerlendirilecektir.

Bilim Ödülü

Bilimin herhangi bir alanında Antalya’da yaptığı çalışmalarla bilime ulusal veya uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş, bilim insanlarının çalışmaları değerlendirilecektir.

Eğitim Ödülü

Eğitim-öğretim alanında Antalya’da önemli başarılara imza atan, özgün projeler üreten ve uygulayan, yenilikler yapan, bu konuda çözümler üreten, öğrenciler, öğretmenler, kurum, kuruluş ve kişilerin çalışmaları değerlendirilecektir.

Kültür-Sanat Ödülü

Kültür ve sanat alanında Antalya’da yürütülen çalışmalara ilişkin kişi, kurum ve kuruluşların çalışmaları değerlendirilecektir.

Spor Ödülü

Antalya’nın spor alanında gelişimine, tanıtımına, başarılarına katkıda bulunan sporcular, kişiler ve kuruluşların çalışmaları, başarıları değerlendirilecektir.

Çevre Ödülü

Antalya’da çevrenin korunması, gelişimi, topluma katkıları ve nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları içermektedir. Çevrenin korunmasına ve enerjinin etkin kullanılmasına ilişkin projeler, çevre kirliliği ve iklim değişimi ile ilgili çalışmalar bu kategori çerçevesinde değerlendirilecektir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

Antalya’da belirli bir toplumsal soruna ve/veya dezavantajlı gruba yönelik çevresel, sosyal veya ekonomik etki oluşturan eğitim, sağlık ve sosyal ilişkiler gibi benzer alanlarda projeler yürüten kurum ve kuruluşların çalışmaları değerlendirilecektir.

Antalya Araştırması Ödülü

Antalya üzerine yürütülen toplumsal, ekonomik, tarihi, kültürel, sosyal ve çevresel özellikleri, kentsel gelişimi ve kültürel mirasına ilişkin araştırma çalışmaları değerlendirilecektir.

Basın Ödülü

Antalya’da yaşam, sosyal sorumluluk, ekonomi, kültür-sanat dallarında; yazılı basın, TV, radyo, internet haber sitelerinde yayınlanan haber, fotoğraf, söyleşi-röportaj, araştırma haber, program ve köşe yazısı alanlarında habercilik ilkelerine uygun yayınlanmış özgün bir adet çalışma değerlendirilecektir.

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

Konaklama Tesisleri

Seyahat Acenteleri

Hizmet İhracatı

İhracat – Genel

Tarım İhracatı

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi Sıralamasına Giren Antalya Firmaları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanması halinde, listelerde yer alan Antalya firmaları ödüllendirilecektir.

Türkiye’nin İlk ve İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Antalya Firmaları

İstanbul Sanayi Odası’nın 2020 yılı araştırması sonucunda açıklanan listelerde yer alan Antalya firmaları ödüllendirilecektir.

Ticari Bilanço Karı Büyüklüğüne Göre Dereceye Giren Oda Üyeleri

Merkez (Gerçek ve Tüzel Kişiler)

İlçeler (Gerçek ve Tüzel Kişiler)

Faal En Eski 3 Gerçek ve 3 Tüzel Kişi Oda Üyeleri

Faal en eski üyelerimiz Odamız kayıtları esas alınarak belirlenecek olup, daha önce ödül almamış olanlar ödüllendirilecektir.

10 Yıl ve Üzeri Görev Yapan Oda Meclisi Üyeleri

Odamız kayıtları esas alınarak belirlenecek olup, daha önce ödül almamış olanlar ödüllendirilecektir.